Traffic Spirit tăng rank alexa and view website free

Traffic Spirit là một phần mềm để quảng bá trang web chủ yếu cho Webmaster, Web Store, Twitter, Facebook và Blog để nhanh chóng cải thiện lưu lượng truy cập (IP, PV, UV). Nó có thể đáp ứng tất cả các loại yêu cầu quảng cáo cho trang web nếu sử dụng linh hoạt.
Lưu ý: Có thể chia sẻ lưu lượng khi Linh chạy, Không lưu lượng, Không có Linh! E-mail: contact@ipts.com
Skype: contact@ipts.com

1 、 Đóng phần mềm bảo mật: Đóng phần mềm bảo mật trong PC để tránh xóa nhầm sau khi tải xuống Spirit. 2 、 Tải xuống Traffic Spirit: Nhấp vào nút , tải xuống Traffic Spirit về PC.
3 、 Trích xuất lưu lượng truy cập: Trích xuất tinh thần vào thư mục tệp, Mật khẩu: 123456, Nếu không cài đặt phần mềm giải nén, vui lòng tải xuống. 4 、 Thêm vào danh sách đáng tin cậy: Thêm Spirit trong danh sách đáng tin cậy của phần mềm bảo mật, danh sách này nằm trong UI cài đặt.
5 Chạy Traffic Spirit: Nhấp đúp vào Spirit và sử dụng.
Nguồn: http://www.it40.tech/

It40.Tech

Xin chào các bạn mình là admin của nhóm Code Hay đây rất vui được chia sẻ các thủ thuật, tài liệu cũng như các phần mềm cho các bạn !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *