Huawei Technologies của Trung Quốc đã ra mắt hôm thứ Hai, nơi được cho là phần cứng truyền thông 5G đầu tiên của thế giới cho ngành công nghiệp ô tô, trong dấu hiệu tham vọng ngày càng tăng của nó để trở thành nhà cung cấp chính cho ngành công nghệ tự lái. Huawei