Nén và giải nén tập tin trực tuyến

Nén và giải nén các tệp máy tính thông qua trình duyệt Internet của bạn bằng các dịch vụ như WobZIP và ezyZip.

WobZIP là một công cụ trực tuyến miễn phí tuyệt vời để tải lên một tệp nén (ví dụ: .ZIP, .RAR, .CAB, .ISO và các loại khác) lên máy chủ của họ và nhận các tệp được giải nén. Dịch vụ này cũng hỗ trợ chuyển đổi một định dạng tệp nén thành định dạng nén khác. Truy cập trang WobZIPđể bắt đầu giải nén các tệp.

 

EzyZip là một công cụ trực tuyến sử dụng một applet Java để nén bất kỳ tệp nào thành tệp .ZIP và giải nén bất kỳ tệp nào trong tệp .ZIP. Truy cập trang EzyZip để bắt đầu nén và giải nén các tệp ngay bây giờ hoặc đánh dấu trang để xem sau.

 

 

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *